Site Logo

30/4開始手指關節痛,朝早關節有d緊,今日5/5去睇街症,醫生話類風濕要6個月先知,所以冇抽血,話觀察下先,淨係開左消炎止痛藥,同冬青膏。 請問醫生類風濕真係要6個月先知嗎? 咁我咪要痛6個月? 同埋萬一真係有類風濕,觀察6個月咁耐,會唔會拖延左治療令病情嚴重左呢? 請問醫生如果抽血係正常,咁係咪即係冇類風濕呢?

2022年 05月 17日

分享

John Doe

Member